Certifikace

Jsme majiteli certifikátů opravňujících ke zpracování a nakládání s produkty z oceli.